Algemene voorwaarden laatstetafels.nl

Laatstetafels.nl is
onderdeel van de Laatstetafels B.V..

Hoe laatstetafels.nl werkt?
Dat lees je op onze website. Op alle overeenkomsten die ontstaan via onze
website(s) zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

1.
Definities

De termen die in deze
voorwaarden worden genoemd, staan hieronder uitgelegd:

veilingsite(s): ons veilingplatform (laatstetafels.nl):
de (mobiele) website(s), app(s) via welke entiteitXX diensten van een aanbieder
aan consumenten (bieders) aanbiedt;

consument: een natuurlijke persoon
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

bieder: de consument die zich op
de veilingsite registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan
de veiling;

 

aanbieder (ook wel: restaurant): De natuurlijke persoon of
rechtspersoon die aan entiteitXX de opdracht heeft gegeven tot het in naam van
en voor rekening voor aanbieder verkopen van één of meerdere
tafels/reserveringen middels een veiling.

dienst(en) (ook wel: tafel(s)/reservering(en)): een plek in het
restaurant van de aanbieder waar bieders op kunnen bieden via de veilingsite ;

Laatstetafels: Laatstetafels B.V., onze gegevens:

Laatstetafels.nl. Laatstetafels B.V. i.o.
B.V. Hobbemakade 73HS
1071 XN Amsterdam
Telefoonnummer: 020-7605070

Bereikbaarheid:
Ma t/m vrij: 9:00 t/m 21:30 uur
Zaterdag: 10:00 t/m 16:00 uur
Zondag: 13:00 t/m 19:00 uur
E-mailadres: info@laatstetafels.nl 

2.
Gebruiksvoorwaarden bieder:

1. Als je 18 jaar of
ouder bent, kun je een gebruikersaccount aanmaken op onze veilingsite. Vermeld
daarbij je correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens.
2. We vertrouwen erop dat de gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van je
gebruikersaccount juist zijn. Als die volgens jou onjuist zijn, dan vragen we
je dat te bewijzen.
3. Met je inloggegevens kun je inloggen in je gebruikersaccount.
4. Jij bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van je
gebruikersaccount en de biedingen die vanaf je gebruikersaccount worden gedaan.
Houd deze dus geheim en deel deze niet met anderen. Met een winnend bod vanaf
jouw gebruikersaccount wordt een definitieve veilingovereenkomst gesloten en
dat betekent dat jij als houder van dat gebruikersaccount verplicht bent om ons
de gewonnen veiling te betalen. Dus ook wanneer een ander vanaf jouw
gebruikersaccount een veiling heeft gewonnen.
5. Je telefoon of tablet met een ander delen terwijl je ingelogd bent op onze
veilingsite, bijvoorbeeld via de (mogelijke) app, kan ook betekenen dat een
ander een veiling wint die jij als houder van het gebruikersaccount verplicht
bent te betalen.

3.
Transparantie veilingen en privacybeleid

1. Ons
veilingproces is eerlijk en staat onder toezicht van een notaris. Het proces is
zo transparant mogelijk.
2. Bied je mee, dan wordt jouw echte naam getoond bij die veiling. Dat betekent
ook dat iedereen kan zien wie meebiedt op een veiling.
3. Manipulatie van biedingen of prijzen op onze veilingsites, ander misbruik of
fraude, wordt door ons actief opgespoord. Zodra wij misbruik vermoeden of
constateren, ondernemen we daarop actie. Zodat jij altijd veilig mee kan
blijven doen aan onze veilingen. Vermoed je misbruik door een ander, dan kun je
ons dat laten weten.

Heb je de prijs van een
veiling gemanipuleerd of pogingen daartoe gedaan of laten doen, al dan niet
door het gebruik van biedrobots en het automatisch uitbrengen van biedingen, dan
zullen wij je de toegang tot onze veilingsite(s) ontzeggen en je
gebruikersaccount blokkeren. De schade als gevolg van misbruik of fraude door
jou of vanaf jouw gebruikersaccount zal Laatstetafels B.V. op je verhalen, met
een minimum van € 500,-.

4. We verkopen je
persoonsgegevens niet. Je persoonsgegevens blijven bij ons en delen we niet met
willekeurige derden zonder jouw toestemming. Win je een veiling, dan ontvangt
de aanbieder van je gewonnen dienst je gegevens zodat de overeenkomst met jou
kan worden uitgevoerd.

5. We gebruiken je
emailadres om je te laten weten of je hebt gewonnen. Ook houden we via die weg
contact met je en houden we je op de hoogte van de nieuwste en leukste
veilingen.

Wil je je gegevens inzien
of wijzigen, of geen nieuws meer van ons ontvangen? Dan kun je dat via je
gebruikersaccount op ieder moment instellen.

6. Voor de beveiliging
van je persoonsgegevens hebben we technische en organisatorische maatregelen
genomen. Heb je vragen over ons privacybeleid? Check dan ons privacy statement
op de veilingsite of stuur een email naar privacy@laatstetafels.nl.

 4. Veilingaanbod

1. Win je een veiling dan
is de aanbieder de feitelijke leverancier van de dienst. De aanbieder is altijd
degene die ervoor zal zorgen dat jij daadwerkelijk je plek hebt in het
restaurant.  

2. Wij selecteren onze
aanbieders zorgvuldig, maar de aanbieder zorgt voor de uitvoering. Wij zijn
voor de correcte nakoming door de aanbieder niet aansprakelijk. We doen er wel
alles aan om ervoor te zorgen dat de aanbieder zijn verplichtingen naar jou
netjes nakomt. Eventuele klachten over een aanbieder horen we dan ook graag. We
proberen deze klachten zo goed mogelijk op te lossen en we kunnen daarin
opnieuw bemiddelen tussen jou en de aanbieder. Je kunt op ons rekenen, maar je
kunt ons daar niet toe verplichten. We zijn niet verplicht om een vergoeding of
restitutie aan je te betalen, alleen de aanbieder is daartoe gehouden.

3. Ons aanbod op de
veilingsite bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden diensten.
Eventuele vergissingen of fouten in omschrijving van het aanbod en/of getoonde
afbeeldingen zijn niet bindend en leiden niet tot aansprakelijkheid voor laatstetafels.nl,
Laatstetafels B.V.en/of de aanbieder.

4. Ons aanbod op de
veilingsite bevat alle informatie en kosten die samenhangen met het winnen van
een veiling door een winnend bod, waaronder bijkomende kosten (zoals
administratiekosten) en het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht. Aanbod met een vaste prijs valt hier ook onder.

5. De geldigheidsduur
staat op de veilingpagina vermeld. Binnen deze termijn dien je van je
arrangement genoten te hebben, tenzij anders vermeld.

6. Prijzen staan niet
vast, maar variëren als gevolg van het veilingproces. De uiteindelijke prijs
wordt bepaald door het winnende bod.

5.
Annuleren, bedenktermijn niet van toepassing

1. Wanneer
je het winnende bod hebt uitgebracht en dat bod op de veilingsite wordt
aanvaard, kan de in dat kader totstand gekomen overeenkomst (transactie) NIET
geannuleerd of herroepen worden. De bedenktermijn van 14 dagen voor een
consument om af te zien van de ontstane overeenkomst is niet van toepassing:

a) Er geldt
geen herroepingsrecht voor al het veilingaanbod op laatstetafels.nl. Het aanbod
op laatstetafels.nl betreft diensten die je alleen op een bepaalde datum of
binnen een bepaalde periode kunt gebruiken. De aanbieder heeft daarvoor
capaciteit gereserveerd. Bieder heeft dan ook geen recht van ontbinding
(conform artikel 6:230p sub e BW).

6. Betaling
1. Tenzij
anders vermeld bij het veilingaanbod, betaal je na het winnen van de veiling
aan Laatstetafels B.V. voor alle overeenkomsten die via de veilingsite tot
stand komen. Dit geldt voor alle diensten via de veilingsite laatstetafels.nl.
Je betaalt bevrijdend aan Laatstetafels B.V..

2. Via jouw
gebruikersaccount kan je de gewonnen tafel betalen. We sturen je ook nog een
email met daarin de details en mogelijkheden een link naar deze algemene
voorwaarden. Wanneer er kosten voor gebruik van bepaalde betaalmethoden worden
gerekend, staan deze bij de betaalmethoden vermeld.

3. Je moet een gewonnen
veiling binnen 30 minuten betalen, dit is een fatale betalingstermijn.

4. Betaal je niet binnen
de termijn van 30 minuten, dan ben je van rechtswege in verzuim. Via email
zullen we je laten weten dat je in verzuim bent.

5. Zo lang je een
openstaande betalingsverplichting bij ons hebt, kun je (tijdelijk) niet meer
meebieden. Na betaling van de openstaande vorderingen kan je weer meebieden op
de veilingsite(s).

7. Na betaling

Diensten

1. Nadat je een veiling
hebt gewonnen, kun je direct betalen. Je krijgt direct de informatie per mail
toegestuurd. Zodra je naar het restaurant gaat is het van belang dat je jezelf
kan identificeren. Het restaurant heeft jouw gegevens ook ontvangen en kan zo
controleren of jij de winnaar bent van de veiling.

2. Neem de bevestiging
van je boeking mee naar het restaurant.

8.
Wijzigingen in reserveringen

1. Wijzigingen in reserveringen zijn niet
mogelijk. Een datum kan na het winnen van de veiling niet gewijzigd worden. Wij
hebben geen toegang tot reserveringssystemen en kunnen geen aanpassingen doen
in de reserveringen.

2. Laatstetafels B.V. kan niet worden
aangesproken op eventueel overige of aanvullende overeenkomsten tussen jou en
aanbieder die zonder onze bemiddeling tot stand komen, zoals ontbijt, lunch of
diner ter plaatse en/of eventuele extra behandelingen.

9. Schending van de spelregels bij een
veiling of een andere transactie via de website

1. Wij hanteren enkele spelregels. Houd
je je hier niet aan, kunnen wij je onmiddellijk een waarschuwing sturen, het
veilingproces beëindigen, dan wel de toegang tot onze veilingsite(s)
ontzeggen, wanneer je:

a) je niet houdt aan de door ons gestelde
veilingregels en voorwaarden;
b) het onmogelijk maakt je gegevens bij registratie van je gebruikersaccount te
controleren. Het is voor ons onmogelijk om alle gegevens van consumenten die
zich op onze veilingsite aanmelden te controleren. Het is je eigen
verantwoordelijkheid om voor de juistheid en volledigheid van jouw gegevens te
zorgen en je bent dan ook aansprakelijk voor schade die wij lijden en kosten
die worden gemaakt als gevolg van aan jou toe te rekenen onjuiste of
onvolledige opgave van gegevens.
c) meerdere keren te laat of niet hebt betaald en dus in verzuim bent geweest
ten aanzien van betalingen aan ons.
d)  onrechtmatig het imago van ons of onze
veilingsite(s) en diensten schendt.
e)  een aanstootgevende, in strijd met de wet,
misleidende, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam
gebruikt of een naam die het biedproces kan beïnvloeden.
f)  onder onjuiste naam een gebruikersaccount
hebt aangemaakt of gewijzigd.
g)  medewerkers van Laatstetafels B.V. hebt
bedreigd en/of beledigd.

10. Klachten

1. Wij vinden de
kwaliteit van de inhoud van laatstafels.nl erg belangrijk. Heb je toch een
klacht over de inhoud van een dienst? Wij adviseren je eerst contact op te
nemen met de aanbieder, deze zal proberen om met jou tot een oplossing te
komen. Kom je met de aanbieder niet tot een oplossing? Als tussenpersoon helpen
wij je graag verder.

2. Wij zullen je klacht
binnen 14 dagen proberen op te lossen. Is je klacht te ingewikkeld? Wanneer het
ons niet lukt binnen deze termijn, zullen we je daarvan op de hoogte stellen.

4. Ook is het mogelijk om
je klacht in te dienen bij de Europese geschillencommissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.